///Complete Carbon הגנה בלבד עבה משולבת 50% הגנה 50% התקפה

מטקה קומפליט קרבון עשוייה מ 100% קרבון כולל המסגרת וכולל הידית ומתאימה:
הגנה בלבד עבה משולבת
50% הגנה 50% התקפה